Lietos labdaros fondas

K pagrindinis vaizdas.jpg

 

Žmonės teiraujasi, kaip paremti projektą - ne visi randa toliau svetainėje esantį puslapį su esančia sąskaita, todėl kartojame informaciją čia:  

Mūsų sąskaita yra SEB banke,  banko kodas 70440,

Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12, 

 a.s. LT25 7044 0600 0768 5540  monumentui „Pasaulio lietuvių Vienybės karūna“ 

„Lietos“ labdaros fondo misija:

Puoselėti ir ugdyti visuomenės dvasingumą dabarties kultūrinėmis patirtimis ir istorine atmintimi.

„Lietos“ labdaros fondo tikslai:

- Remti architektūrinių, skuptūrinių monumentų, paminklų iškiliems žmonėms ir istoriniams įvykiams pažymėti bei įamžinti kūrimą, statybą ir priežiūrą;

- Remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto programas orientuotas puoselėti Lietuvos kultūrą ir meną, etninės tautojautos ugdymą;

- Organizuoti ir remti Lietuvos kultūrą ir meną, etninės tautojautos ugdymą puoselėjančias parodas, konferencijas, seminarus ir kursus;

- Remti pavienius asmenis, siekiančius įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių Lietuvos kultūros ir meno srityje;

- Remti visuomenei reikšmingus Lietuvos kultūros ir meno projektus ir programas;

- Sukurti Fondo materialinę bazę ir ją stiprinti;

- Plėtoti ryšius su Lietuvos išeivių bendruomenėmis, kitomis institucijomis ir asmenimis užsienio šalyse, skatinant Lietuvos kultūros, meno ir etninės tautojautos ugdymo sklaidą.

      Kas yra "Lieta" ? (A. Patacko straipsnis apie žodžio „Lieta“ reikšmę)

 

 

   Mes prašome Jūsų  2% (1% - jei norite paremti dar ir kitą organizaciją...) sumokėto pajamų mokesčio, juk tai jums nieko nekainuoja, o fondo tikslų įgyvendinimui tai būtų Jūsų didelė parama.

  Gyventojų pajamų mokesčio 2% skyrimas „Lietos" labdaros fondui

Mokestinis laikotarpis: 2019

Pavadinimas: „Lietos" labdaros fondas

Įmonės kodas: 302586173

Buveinės adresas:  Vilniaus r.  sav.  Klinkų k.

Sąskaita bendrąjai veiklai:  a.s. LT96 7044 0600 0768 5523

SEB banke,  banko kodas 70440

Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12,