2012 vasario 5 d. Trakuose pristatytas visuomenei LDK Birutės paminklas

 

Š. m. vasario 5 d. 16.00 Trakų kultūros rūmuose (Vytauto g. 69, Trakai) vyko projekto „Paminklas LDK didžiajai kunigaikštienei Birutei Trakuose“ pristatymas.                                                                       
Projekto pristatymas - aptarimas, Gedimino Radzevičiaus kūrybos darbų retrospektyva,  Birutės vardadienio paminėjimas šventiniu koncertu- vakarone.

Vakaras prasidėjo senovinių trimitų gausmu ir Lietuvos himno sugiedojimu.

 

Kalbėjo:

Trakų savivaldybės meras Vincas Kapočius;

LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos pirmininkė Namida Pocienė;

skulptorius Gediminas Radzevičius;

Antanas Kmieliauskas - skulptorius, Vilniaus dailės akademijos profesorius;

Meilė Kudarauskaitė - poetė, LMTA docentė;

Inga Baranauskienė - istorikė;

Napalys Kitkauskas - architektas restauratorius, daktaras,
Nacionalinės kultųros ir meno premijos laureatas;

Romas Batūra - istorikas, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas, karo akademijos docentas;

Koncertavo:

Vilniaus įgulos karininkų ramovės etnografinis ansamblis „Vilnelė" ( Vad. Laima Purlienė)

Vilniaus Žemaičių draugijos etnografinis ansamblis „Tyklė" ( Vad. Vitalija Brazaitienė)

Lietuvos Teatro ir muzikos akademijos docentė, poetė Meilė Kudarauskaitė skaitė S. Vailiūno poemą apie kunigaikštienę Birutę originalo kalba (žemaitiškai).

Jonas Ivoška-Šėla skaitė savo kūrybos poemą "Sakmė apie kunigaikštienę Birutę".

Renginys baigėsi visuotiniu projekto pritarimu ir visų dalyvių bendrai sugiedota "Lietuva brangi".


 Renginio organizatoriai:

„Lietos" labdaros fondas, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugija, Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Trakų rajono savivaldybė, Trakų rajono kultūros rūmai.

Renginio vedėjas Gaudentas Aukštikalnis. 

 

                                                               Dėkojame Zigmui Juškevičiui už leistas naudoti nuotraukas.

Triubos.JPG scenoje himna.JPGKalba 1.JPGatidarymas.JPGKalba Ged.JPG

ekranas.JPG

 G darbu pristatymas.JPG

 Kalba Gaudas.JPGKalba Batura.JPGkalba 3.JPGKalba Kmieliauskas.JPGKalba 4 Kitkauskas.JPG

 

kalba Ivoska.JPG Kal Meile_1.JPG

ansambliai.JPG

sukas soka 1.JPG

                                                                                              Dėkojame Zigmui Juškevičiui už  nuotraukas.