Gediminas Radzevičius


Skulptorius-dievdirbys, poetas, filosofas, etninės kultūros puoselėtojas.

Gimė 1951 m.  kovo 25 d. Vilniuje.  Sovietiniais laikais aktyviai dalyvavo etninės kultūros puoselėjimo baruose, platino antisovietinę pogrindinę literatūrą, kūrė autorinius kūrinius religine-tautine-istorine-mitologine tematika. Už tai 1977 m. pašalintas iš LTSR Liaudies meno draugijos, be teisės viešai eksponuoti savo kūrinius ir atlikti oficialius valstybinius užsakymus. Nenorėdamas studijuoti marksizmo -leninizmo Dailės institute, profesinių paslapčių mokėsi savarankiškai.  Savo kūrybinės krypties nepakeitė ir tęsė darbus sakralinės dailės srityje, statydamas juos kapinėse, šventoriuose, altoriuose. Dirbo Respublikinėse restauravimo dirbtuvėse lipdytoju, drožėju bei Vilniaus dailės kombinate skulptūros cecho akmenkaliu.

1986 m. vienas pirmųjų, dar sovietinėje Lietuvoje, prie tuometinio Lietuvos kultūros fondo, įsteigė jaunimo liaudies kūrybos klubą „Atžalynas”. „Perestrojkos” pradžioje buvo vienas iš Paminklosaugos klubo „Talka” steigėjų, Vilnijos draugijos, „Sos vaikų kaimas”, Naujosios Vilnios, Pavilnio Sąjūdžio grupės, ir, jau ne tarybinio, Lietuvos kultūros fondo vienu iš steigėjų. Nuo 1989m. iki 1992 m. buvo išrinktas Lietuvos kultūros fondo Vilniaus tarybos nariu ir Lietuvos kultūros fondo respublikinio prezidiumo nariu.

Šiuo metu yra kūrybinės bendrijos „Dievdirbys” prezidentas, viešosios įstaigos „Raitija” tarybos narys, „Lietos” labdaros fondo steigėjų tarybos narys.

Yra išleidęs savo poezijos kompaktinį diską „Šviesa liktarnos“, įskaitytą aktoriaus Vlado Bagdono.

 

Kūrybinis statusas:

Lietuvos respublikos ministerijos suteiktas Meno kūrėjo statusas.

 

Kūrybinius darbus galite pamatyti atskiruose poskyriuose eidami:

Fondo steigėjai – Gediminas Radzevičius :

- Koplytstulpiai,

- Bažnytinė skulptūra 

- Kūriniai iš akmens,

- Gaveikių paežerio siena,

- Dekoratyviniai kūriniai,

- Eilėraščiai