Liudas Augaitis


Gimė 1963m. kovo 1 d. Tauragės rajone, Gaudaičių kaime.

1986 m. baigė Vilniaus konservatoriją (dabartinė Muzikos akademija).

Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. persitvarkymo laikotarpiu buvo LKF liaudies kūrybos klubo „Atžalynas“, paminklosaugos klubo „Talka“ vienas iš steigėjų.

Šiuo metu yra Všį „Raitija“, užsiimančia vaikų tautinės savimonės ir saviraiškos ugdymu, prezidentas ir Lietuvos Raitųjų skautų vadas.

L. Augaitis yra ne tik giluminės etnokultūros žinovas ir puikus senųjų liaudies dainų atlikėjas, bet ir senovinės lietuviškos žemaitukų veislės žirgų augintojas ir populiarintojas .


www.jok.lt