Lėšų rinkimas

2018 m. vasario 16 d. minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejų.

                      Ta proga „Lietos“ labdaros fondas ėmėsi iniciatyvos „Europos parke“ (1 ha sklypas paskirtas neatlygintinai) pastatyti monumentalų paminklą „Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ (projekto autorius skulptorius Gediminas Radzevičius). Įgyvendinus šį projektą, Lietuvių tauta turėtų ilgaamžį meninį simbolį, išreiškiantį vienybės siekį.

                      Projekto sąmatinė vertė apie 1 mln. eurų. Lėšos, reikalingos šiam projektui įgyvendinti, bus renkamos specialiai tam skirtų renginių metu , o taip pat  iš visų kitų laisvanoriškų rėmėjų.

                      Renginių „banga“ prasideda nuo Neringos, kad per marias nukeliautų iki Biržų, o per jūras -  iki Čikagos ir t.t. Yra išdrožta simbolinė pereinamoji ąžuolinė „Krivulė“, kuri reiškia žinią apie šį projektą. Miestas, priėmęs „Krivulę“, įsipareigoja padėti „Lietos“ labdaros fondui organizuoti tuos renginius bei visomis kitomis išgalėmis paremti šį projektą.

                      Parėmusių projektą miestų pavadinimai yra išdrožiami „Krivulėje“, o ateityje bus iškalti ansamblyje esančiuose specialiai tam skirtuose akmens rieduliuose kartu su tuo metu išrinktų merų ar seniūnių pavardėmis.

                      Šiuo metu „Krivulę“ yra priėmę šie miestai: Neringa, Kretinga, Klaipėda, Kūlupėnai, Gargždai, Palanga, Plateliai.