Mindaugo Tomonio žūties vietos sutvarkymas Vilniuje.

Kryzius M.jpgRodykle i zuties vieta.jpgKoplytstulpis Sibiro kankiniams-bendras vaizdas.jpg

Poetas, filosofas, mokslininkas kovotojas už Lietuvos laisvę. Gūdžiu sovietmečiu M. Tomonis išdrįso atvirai pasmerkti raudonąjį melą ir terorą, atsisakė tarnauti sovietinėje kariuomenėje, rašė laisvės dvasios kupinas eiles ir mąstymus.Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (2008).

      1975 m. lapkričio  5 d. buvo nužudytas ant Pavilnio geležinkelio bėgių, vedančių į Rytus. 1990 m., minint jo žūties 15  metų sukaktį, skulptoriaus G. Radzevičiaus iniciatyva, prisidėjus jo mokiniams Andriui Laurinavičiui, Robertui Strazdui ir kitiems, netoli M. Tomonio žūties vietos buvo pastatytas 4 m ąžuolinis koplytstulpis su Sopulingosios mergelės Marijos atvaizdu, skirtas Sibiro tremtinių ir Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo atminčiai. 1995 m., minint M.Tomonio 20-ties metų žūties sukaktį, prie pat įvykios vietos buvo pastatytas G. Radzevičiaus sukurtas 6 m ąžuolinis kryžius. Minint M. Tomonio žūties 25 metų sukaktį, prie kelio vedančio į įvykio vietą, buvo pastatytas Gedimino Radzevičiaus ir Tautvilo Radzevičiaus koplytstulpis ir rodyklė, rodanti kryptį į žūties vietą.

Pagal autorių sumanymą, turi būti:

1. Padaryta dar ar viena ąžuolinė rodyklė į žūties vietą;

2. Apinka palei minėtus žymeklius turi būti išgrįstas lauko akmenimis;

3. Medinės skulptūrų detalės turi būti impregnuotos nuo neigiamo ardančio atmosferos  poveikio, viršutinės medinės detalės padengtos žalvariu;

4. Atstatytas sunykęs takas palei geležinkelį vedantis nuo M.Tomonio gatvės iki jo žūties vietos.

Trūkstant lėšų, šie darbai iki šiol neatlikti.

„Lietos“ labdaros fondas ėmėsi iniciatyvos rinkti lėšas šių darbų atlikimui. Darbų sąmatinė vertė (su visais mokesčiais) 20 000 lt.

 

     Kviečiame paremti finansiškai šio projekto įgyvendinimą.

      Mindaugo Tomonio žūties vietos memorialo sutvarkymui.

 

      Mūsų sąskaita yra SEB banke,  banko kodas 70440,

      Gedimino skyrius, LT-01103 Vilnius, Gedimino pr.12, 

      a.s. LT96 7044 0600 0768 5523