Jonas Ivoška

advokatas

 

        Jonas Ivoška – teisininkas-advokatas, poetas, aktyvus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pirmeivis.

         Gimė  1947 m. spalio 20 d. Šiliaravos kaime, Šakių rajone. 1973 metais baigė Teisės fakultetą Vilniaus universitete. Nuo nepriklausomybės atkūrimo dirba teisinį darbą (advokatas nuo 2000 m.)

       Dalyvauja Lietuvių kalbos komisijos veikloje: Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos ekspertas. Lietuvai pagražinti draugijos narys-ekspertas, konsultantas asmenvardžių rašybos klausimais.

       Rašo eilėraščius, yra išleidęs keletą knygelių, pasirašytų Šėlos vardu.  Su kompozitoriumi prof. Lionginu Abariumi išleido kompaktinį diską su savo kaip autoriaus įskaitytais tekstais ir L. Abariaus muzika.

       Dalyvauja akademiniame visuomenės gyvenime: dvi kadencijas VGTU Tarybos narys.

      

  

 J. IVOŠKA (pseudonimas Jonas ŠĖLA), Vilnius (eilėraščiai)

Kritusiųjų žodis

 

Nugairintais skruostais stovėjom,
Bendravom dainavom ir dvasia,
Kai jie – žmogiškumo griovėjai
Atslinko mirčių urvuose.

 

Pabūklais nustelbę mūs dainą,
Prasmeigę krūtinę kulka,
Jie kėlė imperijos kainą
Nauja vandalizmo auka.

 

Mes žinom, už ką atsistojo,
Prieš žlegančius tankus nakčia,
Ką savo gyvybėm užklojom,
Dėl ko nesitraukėm iš čia.

 

Neverkit prie mūs kauburėlių
Dėl laisvės nemiršta žmogus.
Mes esame budinčios vėlės,
Namai mūs – Gimtinės dangus.

 

Neteiskite tų, kurie šaudė –
Tai robotai, mirtį nešą.
Jų sielos te prakeiksmuos maudos
Po stingstančio kraujo kruša.

 

Kas kruviną maištą sukėlė,
Pasmerks tuos pačių jų vaikai.
Jie krūpčios nuo savo šešėlių,
Juos persekios mūs palaikai.

 

1991 m. sausio 13 d.