Rėmėjai

DĖKOJAME:

Algirduo Budreckui,

Farmacijos įmonei "Medicata Filia",

Europarlamentaro Justo Paleckio biurui,

Europarlamentaro Algirdo Saudargo biurui,

Valdemarui Vaičekauskui,

Vaclovui Poderiui,

Lietuvos M. Valančiaus blaivybės draugijai,

Vladislavui Kutučiui,

Alvydui Maželiui,

Egidijui Žironui,

Daliai Barkauskienei,

Edmundui Atkočiūnui,

Romui Januliui,

Juozui Šeškevičiui